گروه آموزشی بیستوری

بیستوری به منظور ارتقا سطح علمی در رشته دامپزشکی فعالیت مینماید و با همکاری اساتید، متخصصین و افراد موفق و باتجربه، تمام تلاش خود را در جهت ارتقاء سطح دانش و مهارت دانشجویان، دامپزشکان و صاحبان پت به کار گرفته است. ماموریت ما فراهم کردن فرصت برابر برای تبادل دانش و تجربه روزآمد بر بستر اینترنت است، باور داریم همه‌ی افراد شایسته‌ی فرصت آموزش برابر هستند. هدف ما ارتقای سطح مهارت‌های عمومی و تخصصی دامپزشکی در هر سطح علمی، اقتصادی و با هر علاقه‌ای است و به دنبال این هستیم که همه‌ی دامپزشکان بدون محدودیت جغرافیایی، اقتصادی و زمانی از دانش به روز تجربه های افراد مجرب، بهره مند بشوند.