آنتی‌بیوتیک‌ها در دام‌های بزرگ و مسمومیت آن‌ها

آنتی‌بیوتیک‌ها در دام‌های بزرگ و مسمومیت آن‌ها

۸۹,۰۰۰ تومان

اصول و مبانی مایع درمانی در دام های بزرگ

اصول و مبانی مایع درمانی در دام های بزرگ

۷۹,۰۰۰ تومان

اصول واکسیناسیون و مدیریت مایه‌کوبی در دام‌های بزرگ

اصول واکسیناسیون و مدیریت مایه‌کوبی در دام‌های بزرگ

۹۹,۰۰۰ تومان

الکتروکاردیوگرافی و تشخیص اختلالات ریتم قلب در اسب

الکتروکاردیوگرافی و تشخیص اختلالات ریتم قلب در اسب

۸۹,۰۰۰ تومان

بیماری های انگلی دستگاه گوارش در گوسفندان

بیماری های انگلی دستگاه گوارش در گوسفندان

۵۹,۰۰۰ تومان

بیماری های شایع در نشخوارکنندگان کوچک

بیماری های شایع در نشخوارکنندگان کوچک

۸۹,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان

بیماری‌های پس از زایش در نشخوارکنندگان

بیماری‌های پس از زایش در نشخوارکنندگان

۸۹,۰۰۰ تومان