DR Hadi Emani

دکتر هادی ایمانی راستابی

متخصص جراحی و بیهوشی

درباره استاد:
استادیار جراحی و بیهوشی دانشگاه شهید چمران اهواز

آدرس ایمیل

h.imani@scu.ac.ir

آدرس

اهواز ، دانشگاه شهید چمران ، دانشکده دامپزشکی

درباره دکتر هادی ایمانی

استادیار جراحی و بیهوشی دانشگاه شهید چمران اهوز

دوره های ارائه شده توسط این مدرس