Dr Kamran Sharifi

دکتر کامران شریفی

متخصص بیماری های داخلی دام بزرگ

درباره استاد:
دکتر کامران شریفی ، دانشیار بخش بیماری های داخلی دام بزرگ دانشگاه فردوسی مشهد

آدرس ایمیل

shariffp@um.ac.ir

آدرس

مشهد ، دانشگاه فردوسی ، دانشکده دامپزشکی

درباره دکتر کامران شریفی

دکتر کامران شریفی، از جمله اساتید مطرح در زمینه طب داخلی دام های بزرگ میباشد. مهم ترین موردی که در تدریس ایشان کاملا بارز میباشد، تجربه بالینی بسیار زیاد ایشان میباشد. استفاده از تصاویر و ویدیو‌های فراوان از ویژگی‌های خاص تدریسشان میشود که به درک مطلب کمک میکند.

به جرئت میتوان گفت که دکتر شریفی در انتقال مطالب قدرت بالایی دارد و شیوایی بیان ایشان مثال زدنی است. ایشان نویسنده ی کتاب “مدیریت بحران در گله گوسفند در شرایط خشکسالی” و ویراستار علمی کتابهایی از جمله “بیماریهای گوسفند” ، “گاوهای شیری: پیوند بهداشت و مدیریت گله” ، “درآمدی برفلسفه علم” و “علم اطلاعات” میباشند.

دوره های ارائه شده توسط این مدرس