Dr Kamran Sharifi

دکتر کامران شریفی

متخصص بیماری‌های داخلی دام بزرگ

درباره استاد:
دکتر کامران شریفی ، دانشیار بخش بیماری‌های داخلی دام بزرگ دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

آدرس ایمیل

shariffp@um.ac.ir

درباره دکتر کامران شریفی

دکتر کامران شریفی ، از جمله اساتید مطرح در زمینه طب داخلی دام‌های بزرگ میباشد. مهم ترین موردی که در تدریس ایشان کاملا بارز میباشد ، تجربه بالینی بسیار زیاد ایشان میباشد. استفاده از تصاویر و ویدیو‌های فراوان از ویژگی‌های خاص تدریسشان میشود که به درک مطلب کمک میکند.

به جرئت میتوان گفت که دکتر شریفی در انتقال مطالب قدرت بالایی دارد و شیوایی بیان ایشان مثال زدنی است. ایشان نویسنده‌ی کتاب “مدیریت بحران در گله گوسفند در شرایط خشکسالی” و ویراستار علمی کتاب‌هایی از جمله “بیماری‌های گوسفند” ، “گاوهای شیری: پیوند بهداشت و مدیریت گله” ، “درآمدی بر فلسفه علم” و “علم اطلاعات” میباشند.

دوره های ارائه شده توسط این مدرس