Dr Shekarfroush

دکتر سید شهرام شکرفروش

متخصص بهداشت مواد غذایی

درباره استاد:
دکتر شهرام شکرفروش استاد گروه بهداشت مواد غذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

آدرس ایمیل

shekar@shirazu.ac.ir

درباره دکتر شهرام شکرفروش

دکتر سید شهرام شکرفروش استاد دانشکده دامپزشکی شیراز ، متخصص بهداشت مواد غذایی و استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز که به عنوان یکی از بیست پژوهشگر و فناور برتر کشور معرفی و از وی توسط وزیر علوم تقدیر شد. ایشان همچنین نویسنده کتاب “روش‌های آزمون گوشت و فرآورده‌های گوشت” میباشند.

دوره های ارائه شده توسط این مدرس