آشنایی با گروه خونی و انتقال خون در سگ و گربه

آشنایی با گروه خونی و انتقال خون در سگ و گربه

۲۴۹,۰۰۰ تومان

اصول الکتروکاردیوگرافی و تفسیر اختلالات شایع ریتم قلب

اصول الکتروکاردیوگرافی و تفسیر اختلالات شایع ریتم قلب در دام کوچک

۱۹۹,۰۰۰ تومان

اصول تجویز داروهای ضد التهاب و ضد درد در دام کوچک

اصول تجویز داروهای ضد التهاب و ضد درد در دام کوچک

۱۴۹,۰۰۰ تومان

بیماری‌های چشم در دام‌های کوچک

بیماری‌های چشم در دام‌های کوچک

۱۴۹,۰۰۰ تومان

بیماری‌های شایع کبد، پانکراس و مجاری صفراوی

بیماری‌های شایع کبد، پانکراس و مجاری صفراوی در حیوانات کوچک

۱۴۹,۰۰۰ تومان

تشخیص آریتمی ها در دام های کوچک از طریق نوار قلب

تشخیص آریتمی ها در دام های کوچک از طریق نوار قلب

۱۹۹,۰۰۰ تومان

تشخیص و درمان ارجاعات شایع حیوانات خانگی

تشخیص و درمان ارجاعات شایع کلینیک‌های حیوانات خانگی

۲۹۹,۰۰۰ تومان

تشخیص و درمان بیماری های باکتریایی در سگ و گربه

تشخیص و درمان بیماری های عفونی باکتریایی در سگ و گربه

۱۹۹,۰۰۰ تومان