آناتومی کاربردی اندام حرکتی سگ و گربه و رادیوگرافیک

آناتومی کاربردی اسکلت اندام های حرکتی سگ و گربه و رادیوگرافیک

۱۴۹,۰۰۰ تومان
از ۳۹۰,۰۰۰ تومان

تحلیل رادیوگرافی در فوریت های دامپزشکی حیوانات خانگی

تحلیل رادیوگرافی در فوریت های دامپزشکی حیوانات خانگی

۲۹۹,۰۰۰ تومان

تصویربرداری شکم و لگن در دام‌های کوچک

تصویربرداری شکم و لگن در دام‌های کوچک

۱۹۹,۰۰۰ تومان

تعیین حالت گماری اختصاصی برای تهیه رادیوگراف

تعیین حالت گماری اختصاصی برای تهیه رادیوگراف

۹۹,۰۰۰ تومان

رادیولوژی و سونوگرافی اندام‌های حرکتی در اسب

رادیولوژی و سونوگرافی اندام‌های حرکتی در اسب

۲۴۹,۰۰۰ تومان

سونوگرافی تشخیصی در حیوانات خانگی

سونوگرافی تشخیصی در حیوانات خانگی

۱۴۹,۰۰۰ تومان