بیماری‌های شایع ویروسی در طیور گوشتی

بیماری‌های شایع ویروسی در طیور گوشتی

۱۹۹,۰۰۰ تومان
۳۹۰,۰۰۰ تومان

دارو درمانی در طیور صنعتی (داروهای رایج)

دارو درمانی در طیور صنعتی (داروهای رایج)

۱۴۹,۰۰۰ تومان
۷۴۹,۰۰۰ تومان

مدیریت واکسیناسیون در بیماری‌های تنفسی طیور

مدیریت واکسیناسیون در بیماری‌های تنفسی طیور

۱۹۹,۰۰۰ تومان