آنتی‌بیوتیک‌ها در دام‌های بزرگ و مسمومیت آن‌ها

آنتی‌بیوتیک‌ها در دام‌های بزرگ و مسمومیت آن‌ها

۲۴۹,۰۰۰ تومان

اصول و مبانی مایع درمانی در دام های بزرگ

اصول و مبانی مایع درمانی در دام های بزرگ

۱۹۹,۰۰۰ تومان

اصول واکسیناسیون و مدیریت مایه‌کوبی در دام‌های بزرگ

اصول واکسیناسیون و مدیریت مایه‌کوبی در دام‌های بزرگ

۱۹۹,۰۰۰ تومان

بیماری های انگلی دستگاه گوارش در گوسفندان

بیماری های انگلی دستگاه گوارش در گوسفندان

۱۴۹,۰۰۰ تومان

بیماری های شایع در نشخوارکنندگان کوچک

بیماری های شایع در نشخوارکنندگان کوچک

۲۴۹,۰۰۰ تومان
۱۹۹,۰۰۰ تومان

بیماری‌های پس از زایش در نشخوارکنندگان

بیماری‌های پس از زایش در نشخوارکنندگان

۱۹۹,۰۰۰ تومان

بیماری‌های نوزادان علفخوار

بیماری‌های نوزادان علفخوار

۱۹۹,۰۰۰ تومان