الکتروکاردیوگرافی و تشخیص اختلالات ریتم قلب در اسب

الکتروکاردیوگرافی و تشخیص اختلالات ریتم قلب در اسب

۱۴۹,۰۰۰ تومان

بیماری‌های دستگاه تنفس در تک‌سمیان

بیماری‌های دستگاه تنفس در تک‌سمیان

۱۹۹,۰۰۰ تومان

بیماری‌های شایع در نشخوارکنندگان و تک‌سمیان

بیماری‌های شایع در نشخوارکنندگان و تک‌سمیان

۳۹۹,۰۰۰ تومان
۱۹۹,۰۰۰ تومان

تغذیه و بیماری های کره از تولد تا از شیرگرفتگی

تغذیه و بیماری های کره از تولد تا از شیرگرفتگی

۱۴۹,۰۰۰ تومان

دوره جامع: مروری بر طب اسب

دوره جامع: مروری بر طب داخلی نشخوارکنندگان

از ۷۹۰,۰۰۰ تومان

رادیولوژی و سونوگرافی اندام‌های حرکتی در اسب

رادیولوژی و سونوگرافی اندام‌های حرکتی در اسب

۲۴۹,۰۰۰ تومان
۲۹۹,۰۰۰ تومان