تحلیل رادیوگرافی در فوریت های دامپزشکی حیوانات خانگی

تحلیل رادیوگرافی در فوریت های دامپزشکی حیوانات خانگی

۹۹,۰۰۰ تومان

تصویربرداری شکم و لگن در دام‌های کوچک

تصویربرداری شکم و لگن در دام‌های کوچک

۱۲۰,۰۰۰ تومان

رادیولوژی و سونوگرافی اندام‌های حرکتی در اسب

رادیولوژی و سونوگرافی اندام‌های حرکتی در اسب

۹۹,۰۰۰ تومان

رادیولوژی و سونوگرافی تشخیصی در پرندگان

رادیولوژی و سونوگرافی تشخیصی در پرندگان

۹۹,۰۰۰ تومان

سونوگرافی تشخیصی در حیوانات خانگی

سونوگرافی تشخیصی در حیوانات خانگی

۷۹,۰۰۰ تومان