آنتی‌بیوتیک‌ها در دام‌های بزرگ و مسمومیت آن‌ها

آنتی‌بیوتیک‌ها در دام‌های بزرگ و مسمومیت آن‌ها

۸۹,۰۰۰ تومان

اصول واکسیناسیون و مدیریت مایه‌کوبی در دام‌های بزرگ

اصول واکسیناسیون و مدیریت مایه‌کوبی در دام‌های بزرگ

۹۹,۰۰۰ تومان

الکتروکاردیوگرافی و تشخیص اختلالات ریتم قلب در اسب

الکتروکاردیوگرافی و تشخیص اختلالات ریتم قلب در اسب

۸۹,۰۰۰ تومان

بیماری‌های دستگاه تنفس در تک‌سمیان

بیماری‌های دستگاه تنفس در تک‌سمیان

۹۹,۰۰۰ تومان

بیماری‌های نوزادان علفخوار

بیماری‌های نوزادان علفخوار

۹۹,۰۰۰ تومان

فارماکولوژی بالینی در دام‌های بزرگ (داروهای رایج)

فارماکولوژی بالینی در دام‌های بزرگ (داروهای رایج)

۱۰۹,۰۰۰ تومان

مدیریت اسهال در گوساله‌ها

مدیریت اسهال در گوساله‌ها

۹۹,۰۰۰ تومان

مروری بر بیماری های دستگاه گوارش در تک سمی ها

مروری بر بیماری های دستگاه گوارش در تک سمی ها

۸۹,۰۰۰ تومان