آنتی‌بیوتیک‌ها در دام‌های بزرگ و مسمومیت آن‌ها

آنتی‌بیوتیک‌ها در دام‌های بزرگ و مسمومیت آن‌ها

۸۹,۰۰۰ تومان

اصول واکسیناسیون و مدیریت مایه‌کوبی در دام‌های بزرگ

اصول واکسیناسیون و مدیریت مایه‌کوبی در دام‌های بزرگ

۹۹,۰۰۰ تومان

الکتروکاردیوگرافی و تشخیص اختلالات ریتم قلب در اسب

الکتروکاردیوگرافی و تشخیص اختلالات ریتم قلب در اسب

۸۹,۰۰۰ تومان

بیماری‌های دستگاه تنفس در تک‌سمیان

بیماری‌های دستگاه تنفس در تک‌سمیان

۹۹,۰۰۰ تومان

بیماری‌های شایع در نشخوارکنندگان و تک‌سمیان

بیماری‌های شایع در نشخوارکنندگان و تک‌سمیان

۱۹۹,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان

بیماری‌های نوزادان علفخوار

بیماری‌های نوزادان علفخوار

۹۹,۰۰۰ تومان

فارماکولوژی بالینی در دام‌های بزرگ (داروهای رایج)

فارماکولوژی بالینی در دام‌های بزرگ (داروهای رایج)

۱۰۹,۰۰۰ تومان