آنتی‌بیوتیک‌ها در دام‌های بزرگ و مسمومیت آن‌ها

آنتی‌بیوتیک‌ها در دام‌های بزرگ و مسمومیت آن‌ها

۲۴۹,۰۰۰ تومان

اصول واکسیناسیون و مدیریت مایه‌کوبی در دام‌های بزرگ

اصول واکسیناسیون و مدیریت مایه‌کوبی در دام‌های بزرگ

۱۹۹,۰۰۰ تومان

الکتروکاردیوگرافی و تشخیص اختلالات ریتم قلب در اسب

الکتروکاردیوگرافی و تشخیص اختلالات ریتم قلب در اسب

۱۴۹,۰۰۰ تومان

بیماری‌های دستگاه تنفس در تک‌سمیان

بیماری‌های دستگاه تنفس در تک‌سمیان

۱۹۹,۰۰۰ تومان

بیماری‌های شایع در نشخوارکنندگان و تک‌سمیان

بیماری‌های شایع در نشخوارکنندگان و تک‌سمیان

۳۹۹,۰۰۰ تومان
۱۹۹,۰۰۰ تومان

بیماری‌های نوزادان علفخوار

بیماری‌های نوزادان علفخوار

۱۹۹,۰۰۰ تومان

دوره جامع: مروری بر طب اسب

دوره جامع: مروری بر طب داخلی نشخوارکنندگان

۷۹۰,۰۰۰ تومان