Dr Basiri

دکتر سارا بصیری

متخصص بهداشت مواد غذایی

درباره استاد:
دکتر سارا بصیری استادیار گروه بهداشت مواد غذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

آدرس ایمیل

basiri@shirazu.ac.ir

درباره دکتر سارا بصیری

دکتر سارا بصیری استادیار دانشکده دامپزشکی شیراز ، متخصص بهداشت مواد غذایی و استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز ، ایشان نویسنده کتاب‌های “روش‌های آزمون گوشت و فرآورده‌های گوشت” و “انواع مواد غذایی و نوشیدنی‌ها” میباشند.

دوره های ارائه شده توسط این مدرس