Dr Moayer

دکتر فریبرز معیر

متخصص پاتوبیولوژی دامپزشکی

درباره استاد:
استادیار گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج – دامپزشک بین المللی فدراسیون جهانی سوارکاری – مدرس مرکز آموزش فدراسیون سوارکاری ایران

آدرس ایمیل

fariborz.moayer@kiau.ac.ir

درباره دکتر فریبرز معیر

دکتر فریبرز معیر از دامپزشکان مطرح در حوزه اسب میباشند. تسلط ایشان در طب اسب مثال زدنی است و اغلب فعالان در این حیطه نام ایشان را شنیده اند.

ویژگی بارز تدریس ایشان دسته بندی بسیار منظم مطالب میباشد که باعث گیرایی بهتر مطالب میشود. در واقع ایشان از مباحث پایه‌ای بحث را آغاز کرده و پله پله به مطالب پیچیده تر میرسند. شرکت در دوره‌های ایشان از طرف گروه آموزشی بیستوری توصیه میشود.

دوره های ارائه شده توسط این مدرس