Dr Kalyae

دکتر مهدی ظریفی کلیائی

متخصص بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگ

درباره استاد:
دانش آموخته دکتری تخصصی بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگ از دانشگاه شیراز و مدرس دانشگاه هستند

درباره دکتر مهدی ظریفی کلیائی​

دکتر مهدی ظریفی کلیائی ، دانش آموخته دکتری تخصصی بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگ از دانشگاه شیراز و مدرس دانشگاه هستند.

شاید مهم ترین نکته در وصف ایشان تسلط بالای دکتر ظریفی بر مطالب تدریسی است و همین امر موجب اعتماد مخاطبین به ایشان میشود. دکتر ظریفی از جمله دامپزشکان دلسوز در بخش آموزش هستند که گاها بسیار بیشتر از زمان تدریس در کلاس میمانند و به سوالات دانشجویان و دامپزشکان پاسخ میدهند. در واقع ایشان معتقدند کلاس زمانی به پایان میرسد که همه دانشجویان به پاسخ خود رسیده باشند.

دوره های ارائه شده توسط این مدرس