اصول تجویز داروهای ضد التهاب و ضد درد در دام کوچک

اصول تجویز داروهای ضد التهاب و ضد درد در دام کوچک

۱۴۹,۰۰۰ تومان

بیماری‌های شایع کبد، پانکراس و مجاری صفراوی

بیماری‌های شایع کبد، پانکراس و مجاری صفراوی در حیوانات کوچک

۱۴۹,۰۰۰ تومان

دوره جامع: مروری بر طب داخلی سگ و گربه

دوره جامع: مروری بر طب داخلی سگ و گربه

۷۴۹,۰۰۰ تومان

سرطان‌های شایع در دام کوچک

سرطان‌های شایع در دام کوچک

۱۹۹,۰۰۰ تومان

فارماکولوژی بالینی در دام کوچک (داروهای رایج)

فارماکولوژی بالینی در دام کوچک (داروهای رایج)

۲۴۹,۰۰۰ تومان

مسمومیت‌های دارویی در سگ و گربه

مسمومیت‌های دارویی در سگ و گربه

۱۹۹,۰۰۰ تومان