Dr Ali Ronagh

دکتر علی رونق

متخصص جراحی و بیهوشی

درباره استاد:
متخصص جراحی و بیهوشی و استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

آدرس ایمیل

alironagh@scu.ac.ir

درباره دکتر علی رونق

دکتر علی رونق ، استادیار بخش جراحی و بیهوشی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز می‌باشند. تسلط ایشان بر مباحث مورد ارائه در میان دانشجویان زبانزد است. مقالات متعددی از ایشان در مجلات داخلی و خارجی به چاپ رسیده است.

کتب تالیفی ایشان شامل “راهنمای بیهوشی ، بیحسی و بیدردی در حیوانات حیات وحش” ، “تشخیص و مدیریت ضایعات نخاعی” و “راهنمای کامل مراقبت از اسب” می‌باشد.

دوره های ارائه شده توسط این مدرس