Dr Maki

دکتر میثم مکی

متخصص مامایی و بیماری‌های تولید مثل

درباره استاد:
استادیار بخش مامایی و بیماری‌های تولید مثل دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران

آدرس ایمیل

Meisam.Makki@yahoo.com

درباره دکتر میثم مکی

دکتر میثم مکی استادیار جوان دانشگاه شهید چمران اهواز میباشد. از دیدگاه گروه آموزشی بیستوری کلاس ایشان از جمله جذاب ترین کلاس‌های دامپزشکی میباشد. خصوصیت خاص کلاس دکتر مکی آموزش و ذکر همه نکات دخیل در بیماری‌ها میباشد. به جزئت میتوان گفت با هر سطحی دوره‌های مامایی برای شما مفید خواهد بود زیرا دکتر مکی تمام نکات ریز و درشت و تمام پیش نیازها را شرح خواهند داد.

کتاب های ایشان:

مجموعه درمان‌ها و پروتکل‌ها در تولید مثل اسب
راهنمای IVF از تخم تا رویان
راهنمای کاربردی مدیریت تولید مثل در گاو